لایه هشدار

   (Signal Layer)لایه هشدار  

لایه هشدار عبارت است از یک لایه بسیار نازک رنگی که در یک طرف ورق وجود دارد. وجود این لایه باعث می گردد تا در صورت آسیب یا از بین رفتن این لایه، محل آسیب دیدگی به سرعت شناسایی و لایه های زهکش (و یا آب بند) به سرعت ترمیم گردند.


کلیه حقوق برای پارس صدرا محفوظ است
پارس صدرا