کاربردهای دیمپل شیت

کاربردهای دیمپل شیت

تونل

ورق های ژئودرین بین دیواره داخلی و خارجی تونل نصب گشته و فضایی به ضخامت 8 میلیمتر به منظور زهکشی آب بین دیواره ایجاد می کند  و کلیه آب های جریانی زهکشی می کند. با این سیستم هیچ گونه تجمع آب وجود ندارد.

فونداسیون و گود ساختمان ها

گزینه ای مناسب برای زهکشی و محافظت از فنداسیون، قابل نصب بر روی انواع دیواره فنداسیون که به محض نصب شروع به کار می کند.

تحکیم موقت و نهایی سازه ها

ورق های ژئودرین بین دیواره داخلی و خارجی تونل نصب گشته و فضایی به ضخامت 8 میلیمتر به منظور زهکشی آب بین دیواره ایجاد می کند  و کلیه آب های جریانی زهکشی می کند. با این سیستم هیچ گونه تجمع آب وجود ندارد.

پی گسترده

جایگزین بتن مگر در پی های گسترده

بام سبز

استفاده از دیمپل شیت ها بعنوان لایه زهکش بام سبز

سیستم زهکشی برای دیواره های نمدار

پوششی بسیار کارا به منظور زهکشی و محافظت از دیواره های در معرض رطوبت با نصب سریع و آسان

زهکشی کف پوش ها و معابر

زهکشی کف پوش ها و معابر

کلیه حقوق برای پارس صدرا محفوظ است
پارس صدرا