ویژگی های مکانیکی دیمپل شیت ها

ویژگی‌های مکانیکی

 مهمترین ویژگی یک لایه زهکش مقاومت فشاری آن می باشد که معمولا به صورت تنش بر کرنش تعریف می‌شود. این ویژگی لایه‌های زهکش مهم است زیرا هنگامی که این عایق‌های سه بعدی در برابر فشار قرار می‌گیرند، ظرفیت زهکشی آن‌ها به مقاومت فشاری آن‌ها وابسته است. آزمایش مناسب برای مشخص کردن رفتارهای کوتاه مدت ورق های زهکش با استفاده از ASTM D6364 تعیین می‌شود. از آنجایی که این آزمایش معیاری از رفتار مقاومت فشاری کوتاه مدت این مواد است، به تنهایی نمی‌تواند تاییدی بر رفتار مقاومت فشاری بلند مدت این مواد شود.

از دیگر مشخصه مکانیکی صفحه‌های زهکش، نیروی شکستن و کشیدگی است که بر اساس ASTM D5035 اندازه‌گیری می‌شود. مقاومت ضربه ای دینامیک و استاتیک نیز برای دیمپل شیت‌ها از جمله عوامل مهم است. مقاومت ضربه‌ای دینامیک، توانایی این محصولات در برابر شوک افتادن یا برخورد اشیا در حین نصب را اندازه‌گیری می‌کند. مقاومت استاتیک نیز نشان دهنده توانایی آن‌ها در برابر فشارهای محلی را نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری این عوامل نیز از استاندارد CGSB 37-GP- 52M و CGSB 37-GP- 56M  استفاده می‌شود.


کلیه حقوق برای پارس صدرا محفوظ است
پارس صدرا